Dokumentation från seminarier

Scrolla ned, så finner Du dokumentation från fler seminarier!

NAF Odette Sweden; Strategiska projekt
- workshop 10:e juni 2015, Eriksberg , se även workshop material bearbetning.

NAF Odette Sweden; Roadshow 2015

Höganäs,  15 januari(Höganäs)

Köping, 17 februari (GKN)

Oskarshamn, 25 februari (Scania)

Luleå, 25 mars (GESTAMP)

Göteborg, 6 maj (Volvo Cars)

Gnosjö, 8 maj (Anderstorp)

NAF Odette Sweden; Roadshow 2014:  

Olofström, 27 november (Volvo Cars)

Seminarium om den ryska marknaden våren 2012
Presentationerna från seminariet kan laddas ner här

Dokumentation från vår webinarserie hösten 2010

NAF Odette Sweden webinars hösten 2010

NAF MMOG webinar

NAF Webinar October 26th 2010 MMOGLE HR

OFTP2 kurs bilder V10-1 web20101026

EDI for Volvo Group - OFTP2 migration, Odette Webinar

OFTP2 Webinar 10-10-26 Scania

PN_OFTP2 webinar 20101026

NAF_Forecasting Accuracy_Webinar 1011008

Bulten Prognosinformationskvalitet SWE101108

 

 -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Seminarium om användning av RFID inom industri och logistik
Onsdagen den 6 oktober 2010, Schenkers Aula, Lilla Bommen 3, Göteborg

Välkommen
Sten Lindgren, Odette Sweden

Recent developments within the Automotive industry. What’s new in a 2 year perspective? RFID standards and recommendations.
Bob van Broeckhoven, Volvo Logistics and Olle Hydbom, AutoIDExpert
 
DASH7: A new wireless sensor networking technology based on the ISO 18000-7 standard.
Sharon Barnes, RFind Systems, Inc.

RFind: RFID technology and Real Time Locating Systems (RTLS) for manufacturing and distribution environments
Sharon Barnes, RFind Systems, Inc.

How RFID changes the processes
Markus Sprafke, VW

Styrning av produktionssystem med passiv RFID-teknologi inom Volvo Cars
Tor-Arne Olsen, Volvo Cars

Värdet av RFID i svensk tillverkningsindustri
Ola Johansson och Henrik Pålsson, LTH

Banverket: RFID-användning för tågtransporter
Lennart Andersson, Banverket och Gunnar Ivansson, LearningWell

RFID - bilden i stort. Hur ser användningen ut? Vad händer med lagar och myndighetsföreskrifter?
Ove Canemyr, RFIDNordic nr 1
Ove Canemyr, RFIDNordic nr 2

Intelligent products
Kary Främling, Aalto University, School of Science and Technology

Svenskt projekt för RFID och returemballage inom industrin
Sten Lindgren, Odette Sweden


-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Dokumentation från vår webinarserie om OFTP2

Med anledning av kommande stora förändringar i principerna för datakommunikation inom fordonsindustrin arrangerade vi en ett antal webinars om nya datakommunikationslösningar för EDI.

Vi behandlade bl a vad som händer med de nättjänster som används för EDI-kommunikation inom nordisk fordonsindustri, de tjänster det handlar om är främst ISDN och X.25 från operatörer som TeliaSonera. Dessutom presenterades vad OFTP2 innebär och vilka planer som finns när det gäller migrering.

Presentationerna från dessa webinars innehåller mycket matnyttig information och Du kan ladda ner dessa  här.
 

Odette TC Information Day
2008-06-17 på Volvo IT, Arendal, Göteborg

Uppdaterad deltagarlista   Utvärderingsenkäten     

Inledning och välkommen till Odette TC Information Day
Ingrid Lundberg, Volvo Logistics
Sten Lindgren, Odette Sweden

Odette International, role, results and ongoing projects
John Canvin, Odette International

Scope und Mission of the Odette Technology Committee
Kennert Roupé, Volvo IT

EDI Message Building
Jörg Walther, Odette International

Implementering av OFTP2
Vad händer med TeliaSoneras planer avseende X25/ISDN-tjänster?
Bengt Andersson, Scania Infomate

Mikael Carlsson, PipeChain

Säkerhetshantering i OFTP2, vilken inriktning finns i Odettes SCX-grupp?
Bengt Andersson, Scania Infomate

Accessprocesser för Volvos portaler för Volvos externa användare
Odettes projekt för Federation Services
Mikael Zander, Volvo IT

SMSI (Swedish Multi sector Invoice).
Nästa generation e-fakturering
Per-Olof Frantzén, Volvo IT
Sten Lindgren, Odette Sweden

NAF – samarbetsnätverket för affärsutveckling i försörjningskedjan
Sten Lindgren, Odette Sweden
Johan Bystedt, Meridion

Vad händer inom RFID?
Fredrik Sinhart, Volvo Logistics
Sten Lindgren, Odette Sweden

-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Seminarium om användning av RFID inom industri och logistik
2008-05-06 på Volvo IT, Arendal, Göteborg

Deltagarlista

Välkommen
Sten Lindgren, Odette Sweden

RFIDNU – förstudie om användning av RFID i leverantörsindustrin
Gillis Levander och Rolf Larberg, Auto Id Konsult

 

RFIDNU Slutrapporten

Fyra leverantörsföretags erfarenheter av deltagande i RFIDNU:

Fehrer Sweden och Lear Corporation
Johan Malm, Datema, representant för Fehrer och Lear

Nolato Plastteknik
Jari Kallio, Nolato Plastteknik

Plastal Arendal
Mikael Jansson, Plastal

Dataprotokoll och datastruktur för RFID
Gillis Levander, Auto Id Konsult och Olle Hydbom, RFID Constructors

Var står näringslivet när det gäller RFID
Ove Canemyr, RFID Nordic och Sten Lindgren, Odette Sweden

Hur bemöter VCC RFID-utvecklingen?
Lars Åkesson, Volvo Cars IT

RFID in AB Volvo
Fredrik Sinhart, AutoID, och Stina Ekhammar, IS/IT, Volvo Logistics

VCC 20 ft container incl demonstration
Lars Åkesson, Volvo Cars IT och Volvo IT


Björn Nohlin och Fredrik Holmström, Volvo IT

Auto Id/RFID-tekniker för ökad visibilitet i supply chain
Olle Hydbom, RFID Constructors

RFID Middleware
Antti Virkkunen, Vilant Systems Oy

RFID in Automotive Manufacturing
Herbert Hohmann, VP Automotive Solutions,
IDENTEC SOLUTIONS DEUTSCHLAND

-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Seminarium om Rätt logistik påverkar lönsamheten!
2008-03-06

Deltagarlista

Välkommen
Sten Lindgren, Odette Sweden
Svenåke Berglie, FKG


Strategiska logistikfrågor - vart är vi på väg?
Sten Wandel, LTH

MMOG/LE för LSP:er + LKPI:er
Stefan Andersson, Volvo Logistics

Logistikavtal
Håkan Jöne, Vimur


Guy Wulgaert, VCC


Henry Rostén, Volvo Powertrain

Demand chain challenges and evolution of suppliers in
Globalised Environment
K. Ramakrishnan, SKF

Resultat från DCP pilotprojekt inom Ericsson
Johan Elmquist, Ericsson AB

Miljöaspekter, socialt ansvarstagande och riskhantering som
integrerade perspektiv i affärssystemet
Pär Hammarström, IFS

Logistics costs and efficiency
Axel Wiklund, PSA Peugeot Citroën

RFIC-märkning av 20 ft container
Lars Åkesson, VCIT

Nätverk inom logistikutveckling med satsning på
ökad kommunikation
Svenåke Berglie, FKG
Sten Lindgren, Odette Sweden
Jörgen Ljunggren, Meridion


Nytt system för uppföljning av prognosinformationskvalitet
Ulf Höglund, Volvo Parts

TCP/IP kommunikation förutsättning för XML
Lars Cederholm, Volvo IT


-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Seminarium om användning av RFID inom
industri och logistik

2007-04-25 Uppdaterad deltagarlista


Välkommen
Sten Lindgren, Odette Sweden

Challenges and Solutions with RTLS - a Practical Case Study
from the Finished Vehicle Supply Chain
Steve Jones, Vehnet

RFID: How does a passive tag auto id system work (really) ?
Harald Oehlmann, Elmicron

Cassandra - intelligenta transporter
Henrik Sternberg, Chalmers

On-metal tracking applications with Passive UHF RFID
Jarkko Miettinen, Confidex

Fuel Tank Racks-projektet vs Time Stamp-projektet
Annika Strömdahl och Stina Apel, Volvo Technology

Combating Counterfeit Products with RFID
Florian Michaelles, ETH

VCC Olofström 20 ft container
Lars Åkesson, Volvo Cars IT

Opportunities and Challenges of RFID-Integration in the
automotive industry
Christian Gorldt, University of Bremen, Log Dynamics Lab

Släng antennen och identifiera med infrarött istället för med radio!
Staffan Sjögren, Scirocco

RFID och "airline equipment" - lessons learned
Demonstrationsfilm
Peter Melander, Outflight

Odette Sweden och RFID
Sten Lindgren, Odette Sweden


-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Seminarium "Bättre partnersamverkan i
produktutvecklingsprocessen!"

2006-11-07

Deltagarlista

Välkommen
Sten Lindgren, Odette Sweden
Svenåke Berglie, FKG

Scania model for R & D project Managemant
Lars Stenqvist, Scania

Presentation från leverantörsindustrin
Jan-Erik Dantoft, Haldex

Process driven approach to supplier collaboration in the early
phases of a development project
Mikael Lundkvist, Volvo 3P

Engineering Collaboration in a Global Environment
Detlef Bielohlawek, GME (Presentationen inte tillgänglig för webben)

Scania MODART: Modelldriven artikeltillverkning KTH/Scania, presentation
Sven Hjelm, Scania

ECM – next step and what are the links to Sweden?
Erik Höppö, Scania

Engineering Change Management (ECM):
Partner process re-engineering based on VDA 4965-1
Presentation of the first productive ECM-Client based on
the ProSTEPiViP-Recommendation VDA 4965.
Juergen Scharpf, DaimlerChrysler AG

Presentation av PDQ-satsning i Sverige
Mats Söderberg, Scania
Malin Holmström, Scania


Introduction to DEV, Digital Engineering Visualisation
Reinhold Klass, DaimlerChrysler AG

Panel discussion: Global and regional standards in Product Data Exchange
Detlef Bielohlawek, GME
Jan-Erik Dantoft, Haldex
Joakim Hedberg, Volvo 3P
Mats Söderberg, Scania
Reinhold Klass, DCX
Svenåke Berglie, FKG


-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --

Seminarium "Bättre logistik påverkar lönsamheten!"
2006-10 10 Uppdaterad deltagarlistaTrends and responsibilities in the supply chain
kenth Lumsden, Chalmers Tekniska Högskola

Hur hanterar ett stort leverantörsföretag som SKF kundbehoven med egen produktion?
Egil Kristiansen, AB SKF (Presentationen inte tillgänglig för webben)
RFID: Business Transformation with a Positive ROI
Sebastian Taylor, IBM

Logistikutmaningar ur leverantörsperspektiv och exempel på nya lösningar
Lotta Castell, LEAR (Presentationen inte tillgänglig för webben)

Spårbarhet inom läkemedelsindustrin
Conny Axelsson, AstraZeneca

Nytt globalt koncept för avrop och lagerhantering inom Volvo Powertrain
Fredrik Olofsson, Volvo Powertrain

Globalisering - Innebörd och konsekvenser för logistiken
Darya Anisi, Volvo Logistics

User access and management inmulti-portal environments
John Sobeck, ZF

Logistics Key Performance Indicators (LKPI) - ett verktyg för analys och resultatuppföljning i Supply Chain
Oscar Fredell, VCC

Ny satsning på logistikutveckling i Sverige - NGIL
Mats Johnsson, Lunds Tekniska Högskola

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu?
Sten Lindgren, Odette Sweden


-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o --


Seminarium om användning av RFID inom industri och logistik
2006-04-11


Uppdaterad deltagarlista/participants

Välkommen!
Sten Lindgren, Odette Sweden
Mattias Hultheimer, Silf

Enterprise Visibility leveraging We-Fi standard networks
Andris Berzins, AeroScout Europe
ErikSinclair, Cisco Systems
Tomas Nors, Holmgrens Bil

IDENTEC SOLUTIONS - tracking and managing vehicles and containers
Ralf Michael and Hannes Fischer, IDENTEC SOLUTIONS

Actual situation of RFID technology within the German automotive industry
Dr Rüdiger Meier, VW

Locations systems in manufcturing, logistics and asset management, overview and cases
Egon Guilliams, WhereNet (presentation not available)

Erfarenheter och möjligheter med RFID inom AB Volvo
Annika Johansson, Volvo Technology

PowerID Battery - Assisted RFID: Tracking High Value Assets in Challenging Environments
Gidy Weisglass and Nitzan Isaac, PowerID Divison, Power Paper

ISO RFID appcikation standards published in 2006 - benefits for users in various business sectors
Heino Oehlmann, EuroData Council

Konceptualisering och design av RFID system för Volvo Olofström - resultat från ett VINNOVA forskningsprojekt
Daniel Hellström och Ola Johansson, Lunds Universitet

RFID inom Göteborgs Hamn AB
Stefan Samuelsson, Port of Göteborg AB

Panel discussion: What are the future options for usage af RFID?
Introductory remarks by
Sten Lindgren, Odette Sweden
Mikael Hjalmarson, Ericson, member of SIS/TK 446
Other panel members
Heino Oehlmann, EuroData Council
Annika Johansson, Volvo Technology
Bo Raatamaa, GS1 Sweden

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Branschgemensamt seminarium:
"Så e-fakturerar vi i olika branscher"

2006-03-30

Välkommen!
Sten Lindgren, Odette Sweden

Kort introduktion och lägesrapport från arrangörerna
Kerstin Wiss Holmdahl, SFTI
Olle Samuelson, BEAst
Kerstin Stenberg, Transportindustriförbundet
Sten Lindgren, Odette Sweden AB

Jämförelse av olika specifikationer för elektronisk faktura
Sören Lennartsson, SFTI

Presentation av Global Invoice Sweden Invoice Framework
(SMSI, Swedish Multi Sector Invoice)
Per-Lennart Persson, BEAst
Per-Olof Frantzén, Volvo IT


Vad vet vi om implementering av fakturadirektivet? Framtida förändringar?
Ulrika Hansson, Finansdepartementet

Införande av en global faktura inom Volvo. Erfarenheter från ett stort implementeringsprojekt
Christer Edgren, Volvo IT

e-fakturainitiativ inom GS1 (f.d. EAN Sweden) med exempel från dagligvarubranschen, storkökssektorn, telefoni- och energibranschen
Staffan Olsson, GS1 Sweden

Presentation av ett företag som levererar till byggbranschen
Bo Eskilsson, Beijer Byggmaterial

e-fakturering inom Nolato, ett företag med kunder i flera branscher
Mats Henriksson, Nolato Plastteknik AB

e-fakturering inom Skanska
Jaana Elliot, Skanska (presentationen ej tillgänglig)

e-fakturering och övrig EDI inom Marbodal AB
Per Lindblad, Marbodal AB (presentationen ej tillgänglig)

Hantering av e-fakturering i två kommuner, Göteborg och Borås
Lars Runesson och Ola Lindfeldt, Göteborgs stad
Thomas Altinell, Borås stad

e-fakturering inom transportbranschen
Mikael Kilander, Schenker

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

FKG/Odette logistikseminarium: Bättre styrning av
materialflödet påverkar lönsamheten

2005-11-23

Inledning och välkommen
Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen
Sten Lindgren, Odette Sweden


Supply Chain Integration - forskningsläget
Susanne Hertz, Jönköping International Business School

Komponenter i ett Business Case för Supply Chain Monitoring
Benedikte Borgström, Jönköping International Business School

Value Stream Mapping, Theory and Cases
Peter Hines, Cardiff University, Centre for Lean Manufacturing
Björn Wallström, Volvo Car Corp

Hur kan verktyg från Odette och utbildning om dessa användas för resultatuppföljning och processförbättringar?
Gerhard Paulinz, Volvo Truck Corp
Oscar Fredell, Volvo Car Corp

Hur kombinera olika koncept för SCM och vilken är kopplingentill olika tekniska lösningar?
Håkan Jöne, PipeChain AB

Odette DCP - koncept för säkring av produktionskapacitet
Rickard Holm, Volvo Car Corp

Presentation om some SCM use cases
Kurt Mannchen, ICON
Sebastian Seidel, ICON


Presentation av exempel på tillämpning av SCM från industrin
Lena Palm, Volvo Powertrain
Lasse Pettersson, Ericsson

Control Tower - så skapar DHL avancerade logistiklösningar i samarbete med kundföretag
Jan Conradson, DHL


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Odette International Conference

Konferensen 2005 ägde rum den 17-18 november i Paris med drygt 500 deltagare på plats och ett drygt 20-tal utställare.

Som vanligt var de två dagarna uppdelade i tre parallella ”streams” under större delen av tiden. Undantagen var då ”key notes” presenterades.

Bland intressant ”key notes” kan särskilt nämnas en presentation från VW inköpsledning samt en presenation om strategiska logistikfrågor från SiemensVDO.

Nedan listas några av de ämnen som behandlades vid konferensen. Det ämne som väckte mest uppmärksamhet var RFID där bl a VW, Michelin och DaimlerChrysler redovisade hur man ser på användning av RFID.

Några exempel på övriga ämnen som togs upp är följande:

o Odette Logistics Key Performance Indicators (LKPI)
o Odette Demand Capacity Planning (DCP) Recommendation
o Quality of CAD data
o Emerging Markets
o PEP: Integrated Product Engineering
o Managing Supplier Information on customer portals
o ENX
o Returnable Packaging Management
o JADM (data model): A new foundation for future global
message standards

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

FKG / Odette seminarium om
Verktyg och tekniker för samverkan i produktutveckling

2005-10-13

Inledning och välkommen
Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen
Sten Lindgren, Odette Sweden


Produktdatakommunikation - ledtider - lönsamhet
Bengt Lindberg, KTH

SIPD - Supplier Involvement in Product Development
Anders Ydergård, Volvo 3P, AB Volvo

Virtuell produktutveckling - vad är möjligt?
Hans Folkesson, Volvo Car Corp

Kommunkation av produkt- och produktionssystemdata med maskinleverantörer
Pär Mårtensson, Scania

Utveckling av konceptet "Virtual Factory" inom Saab Automobile
Tobias Persson, Saab Automobile

Volvo Car Corporation's leverantörssamverkan genom C3P NG
Christer Lundström, Volvo Car Corp

Today's requirements for secure data communiation in automotive with examples from Volkswagen
Carl Marquardt, Gedas

New communications alternatives in pipeline, OFTP 2
Carl Marquardt, Gedas

Kennert Roupé, Volvo IT


Peter Nilsson, PipeChain Sverige AB

Odette Sweden Subset ENGDAT Version 3
Nils Johansson och Ingvar Lindblad, Volvo Cars IT

SASIG PDQ - A global standard for Product Data Quality
Lutz Völkerath, PROSTEP AG

Presentation av ett exemel på produktdatakommunikation vseende airbaghus mellan verktygstillverkare, underleverantör och slutkund
Per-Anders Johansson, Autoliv
Patrik Johnsson, TermoRegulator AB
Christian Kämmerling, Kämmerlings Verktygs AB


Leverantörsforum i Sverige/Norden?
Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen
Sten Lindgren, Odette Sweden ABo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Seminarium om RFID med exempel på
dess nytta inom industrin

2005-04-11


Seminariet arrangerades i samarbete med PLAN och Lunds Universitet

Välkommen
Sten Lindgren, Odette Sweden

Overview of global RFID tendencies
o Technology
o Standardisation, ISO and EPC
o Regulations
Craig Harmon, QED Systems

Trådlös hantering av säkerhet, tullkontroll och spårbarhet för containers
Eric Sandberg, All Set Marine Security AB

RFID considerations in the manufacturing industry & lessons learned
Larry Graham, GM, Morris Brown, AIAG and Ram Prabhakar, EDS

Erfarenheter av pilotprojekt inom fordonsindustrin i Sverige

Volvo Car Corporation – spårbarhet av racks och containers
Lars Åkesson, VCIT plus 1998 RFID on Racks och 2004 RFID on Racks

AB Volvo – spårbarhet i produktion
Stina Apel, Volvo Technology
Volvo Logistics - Mobil RFID
Magnus Holmqvist, Volvo IT

PTS om RFID; Vad händer i det internationella samarbetet mellan berörda myndigheter?
Jan Hedlund och Kjell Pettersson, PTS

Aktuell forskning och satsning på kompetensuppbyggnad inom RFID
Mats Johnsson, Lunds Tekniska Högskola

Vad gör Odette Sweden inom RFID? Vilken är kopplingen mellan RFID och Odette-konceptet?
Sten Lindgren, Odette Sweden

STORA Enso materialhantering i hamnar
Sven-Åke Johansson, Stora Enso Transport and Distribution

Vad gör IKEA inom RFID?
Jesper Samuelsson och Jan Spjuth, IKEA

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dokumentation från seminarium om
Verktyg & Teknik för lönsam logistik

2004-11-30

Seminariet arrangerades i samarbete med Fordons Komponent Gruppen

Välkommen
Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen
Sten Lindgren, Odette Sweden

Logistikens påverkan på lönsamheten
Johan Karlberg, Accenture

Logistik bör ses ur varuägarens perspektiv
Mats Johansson, Chalmers Tekniska Högskola

Logistikutmaningar i nya industriländer ur leverantörsperspektiv
Klars Sandrén, Volvo Powertrain

Trenderna inom materialhantering: Materialfasader, flöden
lagerhantering i fabrik och transporter
Gunilla Jönson, Professor i Förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola

Scanias produktionssystem, SPS
Bo Carrick, Scania

Logistiksäkring i vagnsprojektfas
Johan Rådmark, VCC

Ny teknik (RFID), Godskmärkning (EDI)
Gillis Levander

Optimering av emballageutnyttjande
Björn Kinder, Volvo Logistics

Ständiga förbättringar inom logistik. Erfarenheter och exempel från ett
stort logistikföretag.
Leif Ohlsson, Schenker

Leverantörsbyarnas roll inom logistiksystemen
Andreas Bodén, Eco Glocal


Caroline Stolz, Schenker

Materialvals och produktionsuppläggs miljöpåverkan
Carl-Otto Nevén, Assess Ecostrategy Scandinavia AB

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Odette International Conference

2004-11-17--18, Stuttgart

På plats fanns drygt 600 personer inkl ett fyrtiotal utställarföretag. Liksom tidigare år arrangerades konferensen i nära samverkan med ENX-organisationen.

För mer information om de presentationer som gjordes vid konferensen, kontakta Sten Lindgren,, tel +46 8 701 63 30. De som deltog i konferensen kan, med hjälp av utskickat password, ta del av alla presentationer på Odette International's hemsida  .

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Branschgemensamt seminarium om fakturering och
internationell handel

2004-11-11

Seminariet arrangerades i samarbete med SFTI, e-Com Logistics och BEAst.

Inledning
Sten Lindgren, Odette Sweden
Kerstin Wiss Holmdahl, SFTI

Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser, etc Konsekvenser för e-fakturor och pappersfakturor
Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt AB

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering
Bengt Hanson, Volvo Business Services

Vilka intryck finns ur ett Kommissionsperspektiv när det gäller medlemsstaternas införande av det nya direktivet?
Bo Forvass, EU-kommissionen

The need for harmonisation on the European level and in international trade. What are the issues and who could find solutions?
Dave Watt, HM Customs & Excise

Vilka frågor har Skatteverket ställts inför i samband med anpassningen till den nya lagstiftningen?
Kerstin Alvesson, Skatteverket
Lars Mattisson, Skatteverket


Scanias och Volvos planer, innehåll i ny specifikation

Ove Bergkvist, Scania

Per-Olof Frantzén, Volvo

Presentation av e-Com Logistics.Elektronisk fakturering av Frigoscandias tjänster, konsekvenser av ny lagstiftning

Lars-Göran Granström, e-Com Logistics


Karl-Eric Cinthio, Frigoscandia Distribution

Presentation av BEAst, samverkansorgan för elektroniska affärer inom bygg- och fastighetssektorn
Per Redtzer, BEAst

Elektronisk fakturering i offentlig sektor
Kerstin Wiss Holmdahl, SFTI
Sören Lennartsson, SFTI


Self-Billing och andra avräkningsförfaranden enligt de nya reglerna
Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt AB

Self-Billing NCC/Beijer Byggmaterial
Ebba Lonaeus, NCC

------------------------------------------------------------------------------

Presentation från Odette International Conference
i Stuttgart
2004-11-18:

Electronic invoicing / Selfbilling in 25 member states, is it possible?
Patrick Wille, VAT Forum och Sten Lindgren, Odette Sweden