Om oss

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av Mobility Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden: 

- e-Business 
- Automatisk Identifiering 
- Logistikutveckling 
- Produktdatakommunikation

Bolagets huvuduppgift är att svara för svenskt (nordiskt) deltagande i Odette International. Huvudaktörerna inom fordonsindustrin är i dag globala och Europa (Odette International) samarbetar med Nord Amerika (AIAG) och Japan (JAMA & JAPIA) kring globala frågor via forumet JAIF (Joint Automotive Industry Forum).

Odette Sweden är ENX Business Centre för Norden.