Policy för användning av Odette

Följande policy gäller för användning av Odette i Norden: 

- Odette är ett av Odette Sweden AB registrerat varumärke i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

- Odette Sweden lägger ingen restriktion på användningen, vem som helst kan bli Odette-användare

- Inget tillstånd behövs för marknadsföring av programvara för Odette, viss ”tillsyn” sker dock via Odette Sweden

- Odette Sweden bevakar aktivt hur användningen av Odette sprids, speciellt bland möjliga större medlemsföretag

- Odette Sweden välkomnar nya medlemsföretag. Odette Sweden vill trycka på att engagemang i form av medlemskap och finansiering ska motiveras med att företagen får fördelar i form av kunskap, erfarenheter och kontakter