Internationellt samarbete

Odette Sweden är medlem i Odette International som funnits sedan 1984 och är uppbyggd av nationella organisationer i Europa (VDA, SMMT, ANFAC och Galia med flera). 

Odettes tyngdpunkt ligger inom e-Business och logistik. Numera sker större delen av Odettes arbete i ett globalt nätverk tillsammans med amerikansk och japansk fordonsindustri genom samverkan med organisationerna AIAG i USA samt JAMA/JAPIA i Japan.