Internationell samverkan

Internationell samverkan - samarbetspartners

Odette Sweden är medlem i och en av grundarna av Odette International. Odette Swedens medlemsföretag kan därmed samverka med andra företag i branschen inom Europa och på den globala nivån.

Odette International utgör en komponent i en samverkansgruppering inom den globala fordonsindustrin. Övriga partners i denna ”federation” är:

AIAG, USA
JAMA, Japan
JAPIA, Japan

Odette och övriga nämnda organisationer samarbetar kring utveckling och publicering av gemensamma rekommendationer. Detta arbete drivs i globala projekt enligt överenskomna regler för röstning, publicering etc.

På den europeiska sidan förekommer två typer av samverkan. Inom e-Business och logistik sker samverkan gemensamt via Odette International. Deltagare i projekt nomineras via Odette International och där sker även röstning och publicering.

För produktdata driver Odette Sweden ett forum där frågor inom följande områden diskuteras:

  • PDM & Produkt structure,
  • Collaboration samt
  • CAD Vaulting & Digital Product

Odette samarbetar med SIS/ISO organ, tar del av och påverkar aktuella rekommendationer.  

Exempel på konkreta resultat från globala projekt:

Global Transport Label
Global Invoice
Global Despatch
XMTD/ENGDAT V3
Global MMOG/LE (Logistikbedömning)
Global DELFOR