Organisationen

Odette Sweden bildades 1984 inom dåvarande Sveriges Mekanförbund. Odette Sweden har sedan dess varit med om flera olika hemvister. Den struktur vi har nu har gällt sedan 2001 och innebär att Odette Sweden är ett av branschorganisationen Mobility Sweden helägt aktiebolag. Verksamheten finansieras huvudsakligen med medlemsavgifter.