Arbetsområden

Här ges en allmän beskrivning av våra arbetsområden. 

För en mera detaljerad beskrivning av vilka projekt som är aktuella för närvarande, se avsnittet om Våra projekt