Auto Id

Auto Id är en teknik för automatisk identifiering och datafångst med hjälp av streckkoder och andra symbologier. 

Genom att förse godsmärken med information i streckkod blir det möjligt att automatiskt registrera uppgifter om exempelvis ett visst kolli. Odette har använt Auto Id på godsmärken sedan starten. Det finns många exempel på monteringsfabriker i fordonsindustrin som ställer krav på att allt emballage innehållande produk-tionsmaterial skall märkas enligt Odettes regelverk.

Odettes godsmärke har använts i mer än femton år men detta kommer under de närmaste åren att successivt ersättas av Global Transport Label, GTL. GTL är en global rekommendation som utvecklats gemensamt av europeisk, amerikansk och japansk fordonsindustri.

Liksom andra tekniker utvecklas Auto Id ständigt för mer effektiva lösningar som kan hantera större mängder information. Exempelvis kan numera flera tusen tecken lagras i en maskinellt läsbar symbol på några kvadratcentimeters yta. Sådana symboler används på emballage, transportenheter och produkter.

Det största användningsområdet idag för Auto Id inom fordonsindustrin är i materialflöden men nya tillämpningar tillkommer ständigt. Ökade krav på spårbarhet leder exempelvis till ökad användning för identifiering av produkter och komponenter.

Reglerna för hur detta ska gå till finns redan framme i form av en Odette-rekommendation om hantering av spårbarhetsdata i förädlingskedjan. Även regler för identifiering av produkter ingår.

RFID (Radio Frequency Identification) är en relativt ny teknik för Auto Id och som är på väg att vinna terräng inom fordonsindustrin. RFID innebär att information lagras i små datachips istället för i tryckta symboler på en etikett. Det finns även lösningar där datachipsen läggs in i etiketter. Registrering av data och avläsning av data sker i detta fall med hjälp av radiovågor.

RFID har på kort tid seglat upp som ett av de mesta aktiva områdena inom Odette. Intresset fokuseras mot vissa speciella områden som spårbarhet av returemballage, RFID i distribution av färdiga bilar samt märkning av komponenter