Logistik

Beröringspunkterna mellan e-Business och logistik är många. De tekniska lösningarna måste gå hand i hand med affärsprocesser och logistikkoncept med grundprincipen att affärsbehoven ska styra tekniken och inte tvärtom.

Beskrivning av affärsprocesser som grund för tekniska specifikationer, till exempel EDI-meddelanden, är en viktig komponent inom Odette logistik. Aktuella exempel är e-Forms (webb/EDI), CMI (Collaboration Managed Inventories), Self-Billing, spårbarhet och SCM (Supply Chain Management).

Exempel på resultat från Odette inom logistik är följande:

Odette och AIAG står gemensamt bakom MMOG/LE, Global Logistikbedömning, som är ett standardiserat verktyg för bedömning av logistik-funktioner i företag. Verktyget är inriktat mot analys av förbättringspotential och kan användas i alla led i försörjningskedjan. MMOG/LE är anpassat till den nya kvalitetsstandarden ISO/TS 16949. MMOG/LE finns dessutom i en särskild version anpassad för transportörer och transportföretag.

Odette Logistikavtal (tillgängligt på engelska) utgör en detaljerad checklista för vad som bör ingå i ett logistikavtal. Exempel på innehåll är flexibilitet, kapacitet, emballage och transporter.