Odette International

Odette har bland sina medlemmar således de flesta europeiska länder med betydande verksamhet inom bilindustrin. De länder som inte är medlemmar finns med i bilden genom att medlemmarna i sin tur har kontakter på liknande sätt som Odette Sweden fungerar i Norden. 


Odette International har följande medlemmar:

Nationella organisationer
United Kingdom (SMMT)
Germany (VDA)
France (GALIA)
Sweden (Odette Sweden)
Spain (ANFAC)
Czech Republic (AIA)

Associerande nationer
Turkey

Associerande IT bolag
Axway
QAD  

Intressegrupper
FCA & CNH (Italy)