AP214/ECM

ECM-gruppen arbetar med att ta fram en rekommendation för Engineering Change Management, arbetet sker huvudsakligen på global nivå inom organisationen SASIG. 

Syftet är att fram en gemensam processbeskrivning för automatiserad identifiering och hantering av ritnings-/konstruktionsändringar mellan partners i produktutvecklingsprocessen.