e-Business-projekt

Till området e-Business räknar vi bland annat EDI-meddelanden och kommunikationslösningar.

Här ser du några exempel på pågående och avslutade projekt.  För en mera detaljerad beskrivning av vad som ingår i begreppet e-Business gå till Odettes arbetsområden