Avveckling av ISDN/X.25

Det svenska projektet har avslutats. I Tyskland läggs ISDN/X.25-tjänsten ner i slutet av 2016.