PRODAT

Under mars 2016 planeras en workshop för att ta reda på intresset av att implementera PRODAT hos Scania och Volvo Cars på liknande sätt som AB Volvo har gjort.

PRODAT används för styrning av det industriella praktiska upplägget. Som exempel kan nämnas vidareutveckling av den sekventiella leveransprocessen. Innebär att man informerar leverantörer om den exakta strukturen i ett specifikt fordon, även om den exakta sekvensen ännu inte är känd.