Auto Id/RFID-projekt

Auto Id står för Automatisk Identifiering och handlar bland annat om hur man kan använda streckkoder, 2D-symbologier för automatisk identifiering och datafångst, något som möjliggör bättre spårbarhet och möjligheter att automatisera olika rutiner inom logistikflödena. 

Här ser Du några exempel på aktuella projekt. För en mera detaljerad beskrivning om vad som ingår i begreppet Auto ID och RFID gå till Odettes arbetsområden.