RFID

Odette Sweden deltar mycket aktivt i arbetet inom Odette International (europeisk nivå) och även i motsvarande arbete på global nivå.

INOM Europa är tre områden aktuella: 

RFID-märkning av returemballage
RFID för distribution av färdiga fordon
RFID för komponentmärkning

Det finns nu Odette-rekommendationer klara för färdiga fordon och returemballage.

På den globala nivån sker samarbete med amerikansk och japansk industri enligt den samarbetsmodell som normalt tillämpas, vilket så småningom kommer att leda till publicering av gemensamma rekommendationer inom ovan nämnda områden