Produktdatakommunikationsprojekt

 Produktdatakommunikation handlar främst om hur man på ett standardiserat sätt kan kommunicera den information som behövs mellan olika parter som medverkar i produktutvecklingsprocessen. Här ser Du några exempel på aktuella projekt.

För en mera detaljerad beskrivning om vad som ingår i begreppet Produktdatakommunikation gå till Odettes arbetsområden