XMTD

XMTD står för Exchange and Management of Technical data.

Projektgruppen deltar i det internationella arbetet inom SASIG samt fungerar som ett gemensamt forum för implementeringsfrågor inom Odette Sweden