Produktdatakvalitet – PDQ

Traditionellt sett så har överföring av produktdata mellan kund och leverantören inneburit både mycket manuellt arbete, bristande kvalitet samt långa ledtider

PDQ är ett verktyg för att få rätt kvalitet i modellerna från början. För att säkerställa detta sker checkning med hjälp av en särskild programvara, detta bör ske i varje behandlingssteg.