Arbetsgrupper/Aktuella projekt

Inom Odette Sweden finns för närvarande följande aktiva arbetsgrupper/projekt: 

Projekt inom Odette Sweden som startades/pågår under 2017:

Packaging Material

Projektmål: Att utveckla ett verktyg och samtidigt utveckla deltagande företags principer för val av emballage utifrån en avvägning mellan minimala totalkostnader och CO2-utsläpp samt utöka kunskapen bland företagen om hur olika principer påverkar totala kostnader och CO2.

Förutom Volvo Cars, AB Volvo och Lunds universitet så har Scania, NEVS och Amtek/Floby sagt ja till att delta i projektet. Projektet hade sitt första möte med hela gruppen i augusti. Ansökan om finansiering hos FFI kommer att ske i december. Projektlängden är ca 2,5 år.

 

Projekt inom NAF Odette Sweden  som avslutades 2016:

Packaging Management

 • Projektet avslutades 30/9 2015, men har haft några avstämningstillfällen. Avvaktar med nästa steg tills det internationella projektet är klart.

PRODAT

 • AB Volvo har haft en workshop med Scania för att diskutera meddelandet. Tanken var att informera om vad PRODAT är och diskutera Scanias intresse för ett ev. gemensamt implementeringsprojekt.

Labelling/RFID

 • En genomgång gjordes under våren för att undersöka om det fanns underlag för att driva ett gemensamt projekt. Intresse fanns, men ingen tid just nu.
   

 

Projekt inom Odette International (startades under 2015 med planerad avslut under 2016):

Packaging Management

 • Målet var att genom bättre standardiserade processer skapa förutsättningar för ett standardiserat automatiserat informationsutbyte baserat på integration med olika aktörers planeringsprocesser (och affärssystem). Detta möjliggör i sin tur att information relaterad till leveransplaner, avrop och transporter även kan återanvändas för returemballageadministration.

Labelling

 • Målet var att komma överens om en gemensam mall för alla etiketter av olika storlekar samt standardisera gemensamma data.

MMOG/LE

 • Underhåll av version 4.0 samt ta fram europeiska krav för vidareutveckling av en desktop-lösning.

RFID

 • Underhåll av version 4.0 samt ta fram europeiska krav för vidareutveckling av en desktop-lösning.


 

Projekt inom NAF Odette Sweden  som avslutades under 2015:

Prognosinformation

 • Projektets övergripande syfte var att förbättra prognoskvaliteten och prognosprocesserna för parter inom det svenska fordonsklustret, där den primära målgruppen är komponentleverantörer inom fordonsindustrin.

Packaging Management

 • Avsikten var att skapa en plattform inom svenska fordonsindustri för medverkan i det europeiska projektet som syftar till att ta fram standardiserade processbeskrivningar för returemballageadministration och för olika styrningsformer i relationerna mellan olika aktörer (Best Practice) samt rekommendationer för EDI-utbyte (Electronic Data Interchange) mellan olika aktörer.

Roadshow

 • Syftet var att informera och sprida kunskaper om aktuella utvecklingsfrågor och trender  inom fordonsindustrins försörjningskedja   samt att inspirera och främja utveckling inom logistik och IT i försörjningskedjan, bl. a genom att presentera olika koncept och metoder som utvecklats inom olika NAF Odette Sweden projekt.