Framtida godsmärkning

Ett stort antal standarder och företagsunika tillämpningar av godsmärkning gör det svårt för både leverantör och kund att använda sig av standardiserade och rationella processer.

Inom Odette International pågår just nu ett projekt med syfte att ta fram en gemensam mall för alla etiketter av olika storlekar samt standardisera gemensamma data. Projektet avslutas under våren. Inom Odette Sweden pågår diskussioner om och i såfall när vi skall starta ett implementeringsprojekt.