MMOG/LE

Odette och amerikanska AIAG står gemensamt bakom MMOG/LE, Global Logistikbedömning, som är ett standardiserat verktyg för bedömning av logistikfunktioner i företag. Verktyget är inriktat mot analys av förbättringspotential och kan användas i alla led i försörjningskedjan. MMOG/LE är anpassat till  kvalitetsstandarden ISO/TS 16949. Det pågår för närvarande ett internationellt projekt för att ta fram en europeisk desktop-lösning.

MMOG/LE finns numera också i en särskild version avsedd för transport- och logistikföretag.

För beställning, klicka här