Prognosinformationskvalitet

Prognosinformation är en viktig del av informationsutbytet mellan kund och leverantör inom fordonsindustrin. 

Materialstyrningen sker exempelvis ofta i tre steg: 

Prognos 
Leveransplan 
Avrop

Prognosinformationen kan ha stor betydelse för beslut om kapacitet, vissa materialinköp, bemanning etc. Inter minst leverantörsföretag har därför ett stort intresse att följa upp kundernas prognosinformationskvalitet och även inom kundföretagen finns ofta ett stort intresse att följa upp sin egen prognosinformation.

Odette Sweden har medverkat i ett projekt inom Odette International med syfte att ta fram en definition på en prognosinformationsindikator, en KPI (Key Performance Indicator).