Förbättrad emballagehantering inom fordonsindustrin

Ett eftersatt och känt problemområde för leverantörerna inom fordonsindustrin är emballagehantering, vilket är sammanknippat med höga kostnader, bristande kontroll och processer. 

Under 2015 genomfördes ett projekt med avsikt att skapa en plattform inom svensk fordonsindustri för medverkan i det europeiska projektet. Det europeiska projektet pågår fram till mitten av 2016 och syftar till att ta fram standardiserade processbeskrivningar för returemballageadministration och för olika styrningsformer i relationerna mellan olika aktörer (Best Practice) samt rekommendationer för EDI-utbyte (Electronic Data Interchange) mellan olika aktörer.