e-Invoicing

Odette International driver ett projekt om kommande förändringar i EU:s s.k. fakturadirektiv. Syftet med projektet är att påverka utformningen av det nya direktivet i riktning mot ökad harmonisering inom EU och i riktning mot förenklade procedurer för gränsöverskridande e-fakturering och Self-Billing inom EU. Odette Sweden är inte längre aktiv inom projektet.