SMSI

SMSI står för Swedish Multi Sector Invoice och var ett samarbete mellan fordonsindustrin, transportbranschen samt bygg- och anläggningssektorn. Arbetet var på nordisk bas och sker genom organisationerna Sveriges Transportindustriförbund, BEAST och Odette Sweden

Hittills finns två specifikationer framme, en generell faktura samt en transportfaktura.