Utbildning

Utbildning i Global MMOG/Logistics Evaluation 

För att få till stånd en enhetlig användning av den globala logistikbedömningen MMOG/LE har även utbildningen samordnats. Detta sker genom att olika utbildningsgivare samarbetar dels med varandra dels med Odette och AIAG om erbjudande av likartad utbildning globalt.


Odette Sweden arrangerar regelbundet kurser om MMOG/LE, både på svenska och engelska, läs mer här.

För information om kurser, kontakta michael.bogren@odette.se