Odette FAI, Forecast Accuracy Analyzer

Odette FAI, Forecast Accuracy Analyzer är ett verktyg som mäter prognoskvalitet i enlighet med Odettes rekommendation. Verktyget kan användas av både kundföretag och leverantörer. Input till verktyget utgörs av data som hämtas från EDI-filer. Verktyget klarar olika EDI-format.

Verktyget levererar data för två ”KPI:er” (Key Performance Indicators) enligt Odettes definitioner:

• FAI – ett procenttal som anger grad av överensstämmelse mellan en prognos given vid en viss tidpunkt (oftast leverantörens beslutstidpunkt) och det senare verkliga utfallet

• WTS - mäter generell informationskvalitet i prognosinformation i ett givet sammanhang, från en viss kund, för specifik produkt /(grupp), etc – om prognosen generellt ligger över eller under verkligt utfall.

Här kan Du ladda ner ytterligare information om verktyget i form av:

• Produktdatablad
• Beställningsformulär
• Villkor för användning och prislista
• Presentation från webinar vid lanseringen. OBS: Kontaktperson för Odette är Michael Bogren. Ytterligare kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Filer

Conditions for use and pricing - Forecast Measurement Tool eng V03.pdf
Villkor och prislista - Forecast Measurement Tool sv V03.pdf
Odette FAI Analyzer beställning och avtal V01.pdf
Webinar Odette FAI Analyser v3 final.pdf
Produktdatablad - Forecast Measurement Tool sv V03.pdf
Produktdatablad - Forecast Measurement Tool eng V04 (1).pdf
Odette FAI Analyzer ordering and contract eng V02 (1).pdf