Medlemsbrev oktober

Här kommer en höstuppdatering med senaste nytt på EDI-fronten vad gäller projekt och kurser samt aktiviteter inom Odette International.

Welcome to learn about MMOG/LE version 4, Thursday November 17, 2016

OBS!! Ändrat datum.
MMOG/LE is used by many companies as a tool for evaluating new suppliers. It is also frequently used in existing customer/supplier relations as well as in connection with internal continuous improvements efforts.

Medlemsbrev juli-augusti

Se medlemsbrev juli-augusti under filer.

Medlemsbrev maj-juni

Se medlemsbrev maj-juni under filer.

Medlemsbrev mars-april

Se medlemsbrev mars-april under filer.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer. 

Läs mer »

Fler kalenderaktiviteter »