Medlemsbrev juni

Se medlemsbrev juni under filer.

Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry” (Information in English below)

Vi inbjuder härmed till en endagskurs som utgör en introduktion till EDI/Odette. Kursen bygger på en processbaserad struktur och där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas. Detta belyses ur olika parters perspektiv, främst kunder o...

Utbildning MMOG/LE V4 (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation) Information in English below)

Välkommen till MMOG LE V4 kurs torsdagen den 10 september i Göteborg. MMOG/LE är ett logistikverktyg som används för att analysera logistikfunktioner inom ett företag. MMOG/LE används både i kund/leverantörsrelationer och i samband med arbete med kon...

Nyhetsbrev Odette International

Se nyhetsbrev Odette International under filer.

Medlemsbrev maj

Se medlemsbrev maj under filer.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o PLM, Product Life Cycle Management

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2