Medlemsbrev februari

Här kommer ett nyhetsbrev med senaste nytt vad gäller projekt inom Odette Sweden och kurser samt aktiviteter inom Odette International.

Odette2017 Conference and Exhibition in Berlin

Chaos, confusion and confrontation seem to be the best words to use to describe the global political situation at the moment.

Nya projekt Odette International

Följande projekt är under uppstart. Hör gärna av dig till mig om du vill veta mera och/eller har intresse av att delta i något av projekten:

Projektet för tom emballage

Del 1 som innehåller själva emballage-processen, har nu haft sitt avslutande möte (24/2). Rapporten färdigställs inom kort.

Welcome to learn about MMOG/LE version 4, Thursday April 6, 2017

MMOG/LE is used by many companies as a tool for evaluating new suppliers. It is also frequently used in existing customer/supplier relations as well as in connection with internal continuous improvements efforts.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer. 

Läs mer »

Fler kalenderaktiviteter »