Inbjudan FKG och NAF Odette Sweden Road show

FKG och Odette Sweden inbjuder till lokala informationsträffar som syftar till att:

Välkommen att lära Dig mera om OFTP2 protokollet!

Den 4 december arrangerar vi ytterligare en endagskurs om OFTP2.

Training course on MMOG/LE V4

During the autumn we are offering two training courses on MMOG/LE (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation version 4):

Krav på mottagningsbevis för leveranser från Tyskland

Vi har tidigare informerat om ett nytt legalt krav kopplat till skattelagstiftningen i Tyskland och som innebär att leverantörer måste kunna visa ett mottagningsbevis avseende leveranser i andra länder inom EU. Olika möjliga förfaranden har angetts:

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o PLM, Product Life Cycle Management

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2