Odette2017 Conference and Exhibition in Berlin

Chaos, confusion and confrontation seem to be the best words to use to describe the global political situation at the moment.

Welcome to learn about MMOG/LE version 4, Thursday April 6, 2017

MMOG/LE is used by many companies as a tool for evaluating new suppliers. It is also frequently used in existing customer/supplier relations as well as in connection with internal continuous improvements efforts.

Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry

Vi inbjuder härmed till en EDI-kurs som dels utgör en introduktion till EDI/Odette dels en fördjupning inom själva meddelandehanteringen. Kursen bygger på en processbaserad struktur där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas.

Inbjudan till OFTP2-kurs

Vi inbjuder härmed till en OFTP2-kurs som dels utgör en introduktion till Odette och olika filöverföringsprotokoll dels en fördjupning inom kommunikationsprotokollet OFTP2.

Medlemsbrev december

Här kommer december månads nyhetsbrev och med det önskar jag er en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer. 

Läs mer »

Fler kalenderaktiviteter »