Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan som har till uppgift att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer i de nordiska länderna.