Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan för fordonsindustrin i de nordiska länderna.