Ny Vd för Odette Sweden

Ingrid Lundberg heter jag och är sedan 1:a februari ny VD för Odette Sweden. Jag ser fram emot att få jobba med er och med Odette!

Inbjudan FKG och NAF Odette Sweden Road show

FKG och Odette Sweden inbjuder till lokala informationsträffar som syftar till att:

Utbildning MMOG/LE V4 (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation) Information in English below)

Välkommen till vårens kurser om MMOG LE V4. MMOG/LE är ett logistikverktyg som används för att analysera logistikfunktioner inom ett företag. MMOG/LE används både i kund/leverantörsrelationer och i samband med arbete med kontinuerliga förbättringar....

Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry” (Information in English below)

Vi inbjuder härmed till ytterligare en endagskurs som utgör en introduktion till EDI/Odette. Kursen bygger på en processbaserad struktur och där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas. Detta belyses ur olika parters perspektiv...

Training course ”EDI for supply chain collaboration in the automotive industry”

Information in Swedish Under hösten genomförde vi två kurser som båda var fulltecknade. Odette Sweden inbjuder härmed till ytterligare en endagskurs som utgör en introduktion till EDI / Odette. Kursen bygger på...

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o PLM, Product Life Cycle Management

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2