Welcome to learn about MMOG/LE version 4, Thursday September 29, 2016

MMOG/LE is used by many companies as a tool for evaluating new suppliers. It is also frequently used in existing customer/supplier relations as well as in connection with internal continuous improvements efforts.

Medlemsbrev mars-april

Se medlemsbrev mars-april under filer.

Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry”

Vi inbjuder härmed till en endagskurs som utgör en introduktion till EDI/Odette. Kursen bygger på en processbaserad struktur och där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas. Detta belyses ur olika parters perspektiv, främst kunder o...

Välkommen till medlemsmöte inom NAF Odette Sweden den13 april 2016 i Göteborg.

NAF Odette Sweden medlemsmöte i Göteborg den 13 april 2016

Medlemsbrev januari-februari

Se medlemsbrev januari-februari under filer.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer. 

Läs mer »

Fler kalenderaktiviteter »