Medlemsbrev mars-april

Se medlemsbrev mars-april under filer.

Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry”

Vi inbjuder härmed till en endagskurs som utgör en introduktion till EDI/Odette. Kursen bygger på en processbaserad struktur och där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas. Detta belyses ur olika parters perspektiv, främst kunder o...

Välkommen till medlemsmöte inom NAF Odette Sweden den13 april 2016 i Göteborg.

NAF Odette Sweden medlemsmöte i Göteborg den 13 april 2016

Medlemsbrev januari-februari

Se medlemsbrev januari-februari under filer.

Informationsbrev från Odette

Vill bara önska god fortsättning på det nya året och informera om en viktig händelse här under våren. Nyhetsbreven kommer var annan månad under 2016 och det första i slutet av februari.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer. 

Läs mer »

Fler kalenderaktiviteter »