NAF Odette Sweden medlemsmöte i Göteborg

Välkommen till medlemsmöte inom NAF Odette Sweden. Vid detta tillfälle har vi också möjlighet att delta i studiebesök och roadshow under förmiddagen.

Inbjudan FKG och NAF Odette Sweden Road show

FKG och Odette Sweden inbjuder till lokala informationsträffar som syftar till att:

Ny Vd för Odette Sweden

Ingrid Lundberg heter jag och är sedan 1:a februari ny VD för Odette Sweden. Jag ser fram emot att få jobba med er och med Odette!

Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry” (Information in English below)

Vi inbjuder härmed till ytterligare en endagskurs som utgör en introduktion till EDI/Odette. Kursen bygger på en processbaserad struktur och där både affärsmässiga behov och tekniska aspekter behandlas. Detta belyses ur olika parters perspektiv, främ...

Utbildning MMOG/LE V4 (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation) Information in English below)

Välkommen till vårens kurser om MMOG LE V4. MMOG/LE är ett logistikverktyg som används för att analysera logistikfunktioner inom ett företag. MMOG/LE används både i kund/leverantörsrelationer och i samband med arbete med kontinuerliga förbättringar. ...

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o PLM, Product Life Cycle Management

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2