Grundkurs EDI - EDI for supply chain collaboration in the automotive industry”

Vi inbjuder härmed till en tvådagarskurs som dels utgör en introduktion till EDI/Odette dels en fördjupning inom själva meddelandehanteringen och kommunikationsprotokollet OFTP. Det är också möjligt att endast välja en av de två dagarna. Kursen bygge...

Welcome to learn about MMOG/LE version 4, Thursday November 17, 2016

OBS!! Ändrat datum.
MMOG/LE is used by many companies as a tool for evaluating new suppliers. It is also frequently used in existing customer/supplier relations as well as in connection with internal continuous improvements efforts.

Medlemsbrev juli-augusti

Se medlemsbrev juli-augusti under filer.

Medlemsbrev maj-juni

Se medlemsbrev maj-juni under filer.

Medlemsbrev mars-april

Se medlemsbrev mars-april under filer.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer. 

Läs mer »

Fler kalenderaktiviteter »