Odette Sweden är ett medlems finansierat samarbetsorgan för fordonsindustrin i de nordiska länderna.