Training course ”EDI for supply chain collaboration in the automotive industry”

Odette Sweden inbjuder härmed till en endagskurs som utgör en introduktion till EDI / Odette.

Training course on MMOG/LE V4

Our next training course on MMOG/LE (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation version 4) will take place on October 23 in Gothenburg.

MMOG/LE V4 har publicerats

Version 4 av Odette / AIAG Logistikbedömning har publicerats. De viktigaste förändringarna är:

ISDN DUO avvecklas definitivt kommande årsskifte 2014/15

Vi har under en längre tid arbetat med och även informerat om kommande nedläggning ISDN DUO-tjänsten.

Nu lanserar vi ”Odette FAI, Forecast Accuracy Analyzer

Här finns dokument på svenska och på engelska som beskriver mera vad det handlar om:

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o PLM, Product Life Cycle Management

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2