ISDN DUO avvecklas definitivt kommande årsskifte 2014/15

Vi har under en längre tid arbetat med och även informerat om kommande nedläggning ISDN DUO-tjänsten.

Dags att tänka på Odette Annual Conference!

Nu börjar konturerna att klarna och vi kan förvänta oss en riktigt intressant konferens. Denna äger rum i Lyon i Frankrike den 19-20 maj.

Nu lanserar vi ”Odette FAI, Forecast Accuracy Analyzer

Här finns dokument på svenska och på engelska som beskriver mera vad det handlar om:

Nytt projekt om prognosinformationskvalitet

I slutet av december 2013 påbörjade vi ytterligare en projektetapp på temat bättre prognosinformationskvalitet. Vi har en stark uppslutning med 13 deltagande företag inklusive de tre fordonstillverkarna. Projektet stöds av Tillväxtverkets...

Ny guideline om prognosinformationskvalitet

Odette International har publicerat ytterligare en guidelline inom ovan nämnda område, ”Guidelines for Collaborative Forecasting”. Denna publikation kompletterar den år 2012 utgivna ”Forecast Accuracy Measurement recommendation”.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o Produktdatakommunikation 

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2