Training course ”EDI for supply chain collaboration in the automotive industry”

Information in Swedish Under hösten genomförde vi två kurser som båda var fulltecknade. Odette Sweden inbjuder härmed till ytterligare en endagskurs som utgör en introduktion till EDI / Odette. Kursen bygger på...

Inbjudan FKG och NAF Odette Sweden Road show

FKG och Odette Sweden inbjuder till lokala informationsträffar som syftar till att:

Välkommen att lära Dig mera om OFTP2 protokollet!

Den 4 december arrangerar vi ytterligare en endagskurs om OFTP2.

Krav på mottagningsbevis för leveranser från Tyskland

Vi har tidigare informerat om ett nytt legalt krav kopplat till skattelagstiftningen i Tyskland och som innebär att leverantörer måste kunna visa ett mottagningsbevis avseende leveranser i andra länder inom EU. Olika möjliga förfaranden har angetts:

NAF Odette Sweden godsetikett blir ISO-standard

Det europeiska standardiseringsorganet CEN har nu röstat om en uppdaterad version som bl a innehåller vår etikett. CEN publicerar för ISOs räkning standarden MITL, Multi Industry Standard Label, EN 1573.

Om Odette

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

o e-Business
o Automatisk Identifiering
o Logistikutveckling
o PLM, Product Life Cycle Management

Läs mer »

Beställ säkerhetscertifikat för OFTP2