IT-tjänster

Fordonsindustrin globaliseras och samarbetsrelationerna mellan olika aktörer i fordonsindustrin fördjupas och intensifieras. Odettes utvecklar kommunikations- och samverkansmetoder inom det fordonsindustriella nätverket. 

Odettes huvuduppgift är att erbjuda en process för framtagande av gemensamma rekommendationer och standarder. Dessa kan bidra till att handelspartners inom fordonsindustrin kan utnyttja standardiserade verktyg, lösningar, processer och gränssnitt i sina relationer i stället för att bygga upp egna relationsspecifika motsvarigheter. Detta leder till minskad komplexitet, lägre kostnader bl a för IT-lösningar och snabbare implementering.

Odettes rekommendationer och standarder kan beskrivas i följande dimensioner: 

Processbeskrivningar, datamodeller, verktyg och meddelanden för B2B (EDI, XML ..) 
Täcker olika faser i produktens livscykel 
Användbarhet i många led i förädlingskedjan 
Utgör del av globaliserat regelverk inom fordonsindustrin”

På denna sida hittar du information och support för de verktyg Odette har tagit fram.

Under ”Tjänster” finns länkar till de produkter som har tagits fram internationellt. (ex: OFTP2, Odette CA, OSCAR, MMOG/LE, Auto-gration).

Support ger svar på ofta förekommande frågor.

Odette FAI har tagits fram av Odette Sweden och finns endast på den svenska hemsidan

Gemensamma rekommendationer har tagits fram av medlemsföretagen inom Odette Sweden. Här hittar du också länkar till den internationella sidan om det finns internationella/globala rekommendationer.