Gemensamma rekommendationer


Under det här avsnittet finns en sammanställning över de rekommendationer som tagits fram inom Odette Sweden. I en hel del fall har medlemsföretagen inom Odette Sweden gjort en gemensam tillämpningsanvisning för ett visst meddelande eller guideline för att på det sättet förenkla för gemensamma leveratörer och deras IT-leverantörer.