Logistikbedömning/Logistics Evaluation

MMOG/LE är ett verktyg som utvecklats gemensamt av europeisk och amerikansk fordonsindustri genom organisationerna Odette International och AIAG. MMOG/LE är nu även på väg in i japansk industri.


MMOG/LE används både i kund/leverantörsrelationer och i samband med arbete med kontinuerliga förbättringar. Bland större företag som har en omfattande användning av MMOG/LE kan nämnas:

AB Volvo, Volvo Cars, FORD, PSA Peugeot Citroën, Renault, Chrysler.

MMOG/LE används dessutom av många andra företag i försörjningskedjan, även utanför fordonsindustrin. Exempelvis använder följande större leverantörsföretag MMOG/LE i betydande omfattning: Robert Bosch, Johnson Controls, Valeo, Continental Automotive, Delphi, SNOP

Version 4 av MMOG/LE finns tillgänglig på följande språk:

Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, kinesiska (variant av), rumänska, turkiska, tjeckiska, slovenska, ryska, koreanska. På gång är italienska, thai, polska.

Version 4 finns i utgångsläget endast tillgänglig på engelska, men kommer att översättas enligt ovanstående lista.

Vad är nytt i MMOG/LE V4?

För en komplett lista av förändringar, se information i dokumentet, men bl a kan följande nämnas:

  • Många nya funktioner som förbättrar användarvänligheten, såsom instruktioner, resultatpresentation, hur man arbetar med verktyget
  • Förklaring av hur MMOG/LE är relaterat till kvalitetsstandarden ISO/TS 16949
  • FAQ-funktion
  • Införande av site-ID. Den nya versionen har en funktion som gör att innehållet i ett ifyllt dokument knyts till en viss site
  • Instruktioner för en något förenklad användning i mindre företag

 

Beställning av MMOG/LE V4

Odette Sweden medlemsföretag och abonnenter har fri tillgång till dokumentet.

Dokumenten kan beställas på Odette Internationals hemsida via följande länk.

 Global MMOG/Logistics Evaluation  V4


The documents can be ordered on Odette International's website via the following link

For a copy of the Odette Logistics Agreement, please  click here!
 

Les documents peuvent être commandés sur le site Internet d'Odette International via le lien suivant

Pour obtenir une copie d'Odette Logistics Agreement, veuillez cliquer ici !

 


Die Dokumente können auf der Website von Odette International über den folgenden Link bestellt werden.

Für eine Kopie des Odette Logistikübereinkommen bitte hier drücken !Los documentos pueden solicitarse en el sitio web de Odette International a través del siguiente enlace.

Para obtener una copia del Acuerdo Logístico, por favor, pulse aquí!MMOG/LE, Logistikbedömning, är ett verktyg för bedömning, uppföljning och utveckling av logistikfunktioner i en organisation. Sedan några år tillbaka finns en global version av MMOG/LE inom den internationella fordonsindustrin. Denna har utarbetats av Odette International och AIAG, Automotive Industry Action Group i USA.
 

Dokumentet är genom Odette-organisationerna tillgängligt för alla och kan beställas på Odette Internationals hemsida via följande länk.

Odette Sweden erbjuder regelbundet utbildning  om MMOG/LE, se förstasidan.

Read more about Global MMOG/LE benefits
AIAG and Odette has made a survey about the benefits of using MMOG/LE, results are based approximately 160 answers from NA, Europe and China.

Main points
Concerning the MMOG/LE link to performance the following categories were most improved:
o   Ability to meet ISO TS
o   Keeping present business
o   Data Accuracy 

Other findings
o   Improvements continue during several years if used
o   No main difference in answers depending on region 

Download a summary presentation on findings.

Läs AIAG's ActionLine magazine's artikel om MMOG/LE

Uppföljning av erfarenheter

Inom Odette Sweden finns en särskild projektgrupp som följer upp erfarenheter av implementering av Global Logistikbedömning eller Odette Logistikbedömning. Frågor och kommentarer tas emot och behandlas genom Odette Sweden AB.
Odette Swedens projektgrupp medverkar också i planering av utbildning.

Global Carriers & LSPs Evaluation

Odette har nu tillsammans med amerikanska AIAG publicerat en ny version av ”Global Logistikbedömning”, anpassad för bedömning av logistikfunktioner inom logistik- och transportföretag.

Precis som när det gäller det generella MMOG/LE dokumentet kan ”Global Carriers & LSPs Evaluation” användas för flera syften som:

o  Intern bedömning
o  Kontinuerliga förbättringar
o  Utvärdering av logistik/transportföretag
o  Benchmarking
o  Flera exempel på användning finns i dokumentet

Odette Sweden arbetar för en ökad användning av logistikbedömning i hela förädlingskedjan och tar gärna emot förfrågningar kring detta. Du kan beställa dokumentet från oss genom michael.brogren@odette.se