OFTP2: Beställ säkerhetscertifikat

OFTP2-kommunikation bygger på användning av säkerhetscertifikat. Användare har en viss frihet att välja certifikatutfärdare (CA), ett krav är dock att CA:n måste finnas med på en s.k. TSL-lista som administreras av Odette International. I ett första sked finns det ett begränsat antal CA på denna lista, men antalet kommer att öka i takt med att användningen av OFTP2 ökar. Odette International är en CA och kan vara ett bra alternativ för de företag som inte har certifikat idag. 

Innan Du påbörjar en beställning, läs gärna vårt ”Help document” som Du kan ladda under filer.

Beställning av säkerhetscertifikat för OFTP2

Gå till adressen https://www.odetteca.com/ .Länken går till en tjänst som används gemensamt av Odette International och Odettes medlemmar, Du väljer dock själv vilken nationell organisation Du vill ha kontakt med i det här sammanhanget, t ex Odette Sweden.  

Läs instruktionerna och klicka sedan på ”Access the Odette CA Service”. Observera att det finns en ”Help File” som man kan öppna. Det kan inte nog understrykas att många potentiella problem kan undanröjas om Du läser denna först innan Du beställer.

Innan man kan beställa certifikat måste man registrera sig som kund. Fyll därför i företagsuppgifter, tänk på att ett VAT-nummer har följande komponenter:

SE + organisationsnummer utan bindestreck + 01

Efter att registreringen är klar får Du ett mail med inloggningsuppgifter, logga in, följ instruktionerna och sedan kan Du göra Din beställning.

För allmän information om OFTP2, klicka här.

 

Filer

odette-ca-help (4).pdf