Support


OFTP2 är den europeiska bilindustrins filöverföringsprotokoll. Dess utmärkta funktionalitet och säkerhet samt allmänt antagande har medfört att ledande programvaruleverantörer förbättrat sina produkter med full OFTP2 kapacitet.  OFTP2

Internet används allt mer för utbyte av affärsdata, men affärspartners måste ha förtroende för varandra innan de kommer att utbyta konfidentiell och känslig information över det publika nätet. OSCAR, 

Effektiva försörjningskedjor kräver konsekventa och unika identifieringskoder, men företag och dess olika interna enheter identifierar sig ofta själva med hjälp av en blandning av egna koder och koder som tillhandahålls av externa organisationer. Detta kan leda till förvirring och kompatibilitetsproblem

Odette CA Administativa frågor

Odette CA Tekniska frågor

Kravet på utvärdering av sina underleverantörer har ökat och Odette tillhandahåller nu ett verktyg för att kunna göra det. MMOG/LE 

Generella frågor