Global Carriers & LSPs Evaluation

Odette har nu tillsammans med amerikanska AIAG publicerat en ny version av ”Global Logistikbedömning”, anpassad för bedömning av logistikfunktioner inom logistik- och transportföretag.

Precis som när det gäller det generella MMOG/LE dokumentet kan ”Global Carriers & LSPs Evaluation” användas för flera syften som:

o Intern bedömning
o Kontinuerliga förbättringar
o Utvärdering av logistik/transportföretag
o Benchmarking
o Flera exempel på användning finns i dokumentet

Odette Sweden arbetar för en ökad användning av logistikbedömning i hela förädlingskedjan och tar gärna emot förfrågningar kring detta. Du kan beställa dokumentet från oss genom michael.bogren@odette.se  priset är 1500 kr exkl. moms.