Nu finns en slutrapport från projektet ”NAF – Effektivare system för returemballage inom fordonsindustrin”.

Projektet har finansierats av medverkande företag tillsammans med Tillväxtverkets Leverantörsutvecklingsprogram.

Projektet har drivits gemensamt av NAF Odette Sweden och FKG. I rapporten ges en ingående beskrivning av trender när det gäller returemballage inom fordonsindustrin. Detta baseras på intervjuer och benchmarking inom och utom fordonsindustrin. Rapporten innehåller också räkneexempel på vad som bedöms kunna uppnås i form av sänkta kostnader och miljövinster genom en bättre samordning.

Rapporten kan laddas ner här under filer.

English version
The report ”NAF – More Efficient System for Returnable Packaging in the Automotive Industry” is also available in English and can be downloaded here.