ENX

ENX – European Network Exchange är en TCP/IP-baserad infrastruktur för B2B kommunikation. Förebilden är det amerikanska ANX som förutom ENX har fått efterföljare i flera länder, AANX i Australien och JNX i Japan. 

I Europa drivs ENX-utvecklingen av en bilindustribaserad intresseförening, ENX Association, med kontor i Frankfurt.

ENX används idag i mindre omfattning i Norden men i betydande omfattning inom framförallt tysk och fransk industri.

Odette Sweden är ett av ENX auktoriserat ENX Business Centre för de nordiska länderna. Detta innebär att Odette Sweden medverkar i registreringsproceduren för nya användare av ENX. Odette Sweden kan också tillsammans med ENX sprida och tillhandahålla information samt besvara förfrågningar om ENX. Mer information om ENX finns på http://www.enxo.com.

Odette Sweden förmedlar även information om användare av ENX och om certifierade operatörer.

Som framgår av information om ENX tillhandahålls tjänsterna via certifierade operatörer, på den nordiska marknaden finns för närvarande tre aktuella operatörer, BT Infonet, France Telecom och T-Systems.