Adressering i Odette

En fråga som då och då dyker upp gäller hur kommunikationspartners identifierar sig och skapar adresser vid EDI-kommunikation enligt Odette. 

Du finner under filer en kortfattad allmän beskrivning av detta.

Filer

EDI-AVTAL 03.pdf