Track & Trace projektet

Track and Trace-projektet är klart för uppstart och kommer att ha ”kick off” i juni. Varje nationell organisation utser nu deltagare i projektet. Projektets uppgift är bl.a. att utveckla en europeisk (och även global) rekommendation för användning av händelsestyrd information i fordonsindustrins leveranskedja.