Track & Trace-projekt

Track & Trace-projekt kick-off 5/10 i London. Både Scania och AB Volvo deltar i projeket. Track och Trace skall titta på hur man med RFID (tag) kan läsa av händelser i hela försörjningskedjan (supply chain).