Projektet för tom emballage

Del 1 som innehåller själva emballage-processen, har nu haft sitt avslutande möte (24/2). Rapporten färdigställs inom kort.

Projektgruppen för del 2; framtagning av emballage-meddelanden, träffades i London i mitten av januari och enades kring hur order-meddelanden skulle se ut. Transportmeddelanden diskuteras i kommande web-möten samt på nästa F2F-möte som äger rum i Paris i April.