Odette Sweden AB söker ny VD

Med anledning av VD:s förestående pensionering söker vi nu en ny VD, som tillsammans med styrelsen kan fortsätta den förändringsresa som påbörjats.

Fordonsindustrin genomgår stora förändringar just nu, med utveckling av renare drivlinor, uppkopplade och autonoma fordon samt nya affärsmodeller. Utöver dessa megatrender påverkas även industrin av globaliseringen, digitaliseringen samt urbanisering. Dessa förändringar kommer att ha stor påverkan på våra medlemmar och därmed även på Odette.

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan inom fordonsindustrin där alla större aktörer inom fordonsindustrin i Sverige är medlemmar, både OEM företag som Scania, AB Volvo, Volvo Cars och NEVS samt dess underleverantörer. Odette Sweden ingår i ett internationellt nätverk genom vilket industrin utvecklar och underhåller gemensamma standarder och rekommendationer. Dessa inriktas främst mot områdena IT och logistik i försörjningskedjan. Inom Sverige fungerar Odette Sweden dessutom som ett forum för samverkan mellan olika aktörer inom branschen. Odette Sweden tillhandahåller vidare olika tjänster till medlemsföretag och övriga, såsom utbildning, projektledning och utgivning av säkerhetscertifikat för datakommunikation. Odette Sweden drivs i bolagsform och ägs av branschorganisationen BIL Sweden.

Verksamheten bedrivs inom starka nätverk i Sverige och internationellt och många projekt och aktiviteter ligger i utvecklingens framkant. Detta arbetssätt ställer specifika krav:

- Driven och affärsorienterad person med projektledarerfarenhet, gärna från internationella projekt
- Förmåga att arbeta självständigt
- Förmåga att föra dialog med medlemmarna och driva deras frågor nationellt och internationellt framgångsrikt
- Erfarenhet från fordonsindustrin är en merit
- Erfarenhet inom Odettes områden Supply chain; EDI, Auto ID och logistik
- God kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt, bra språkkunskaper i engelska. Övriga språk är meriterande
- Förmåga att leda möten, diskussioner, seminarier etc.
- God administrativ förmåga

Tidpunkt för tillträde, där den första tiden ägnas åt en inlärningsperiod tillsammans med nuvarande VD, är planerat till början av nästa år. Nuvarande placeringsort är Göteborg men pga. arbetets nätverkskaraktär är också andra orter möjliga. BIL Sweden har kontor i Stockholm.

För frågor kontakta VD Ingrid Lundberg på 0725467902 eller via mail till ingrid.lundberg@odette.se För information om Odette Sweden, se www.odette.se 

Kontaktperson på BIL Sweden är VD Mattias Bergman, tillika styrelseordförande i Odette Sweden AB, han nås på 08-7004110 / 0708107886 eller mattias.bergman@bilsweden.se. Om Du är intresserad är vi tacksamma för att få en ansökan som lämnas till Mattias Bergman. Denna bör förutom sedvanliga ansökningshandlingar även innehålla minst två referenser. Vi mottar ansökningar fram till den 10 oktober.