Nytt projekt om prognosinformationskvalitet

I slutet av december 2013 påbörjade vi ytterligare en projektetapp på temat bättre prognosinformationskvalitet. Vi har en stark uppslutning med 13 deltagande företag inklusive de tre fordonstillverkarna. Projektet stöds av Tillväxtverkets Leverantörsutvecklingsprogram och gemensamma resurser i projektet är Odette Sweden samt Meridion.

Syftet är att stödja implementeringen av det nya FAI-verktyget samt vidareutveckla en Best Practice för analys av orsakerna till dålig prognoskvalitet samt hur dessa åtgärdas. Ett samarbete med Chalmers ingår med projektarbete både på doktorandnivå och Masters-nivå.