Nya projekt Odette International

Följande projekt är under uppstart. Hör gärna av dig till mig om du vill veta mera och/eller har intresse av att delta i något av projekten:

Track and Trace

• Utveckla och anpassa ISO 19987 EPCIS så det även kan användas inom fordonsindustrin.
• Utveckla en europeisk (och även global) rekommendation för användning av händelsestyrd information i fordonsindustrins leveranskedja.
• Samarbeta med IT-branschen i utvecklingen av skalbara IT-lösningar som kan tillämpas genom hela leveranskedjan.

Inbound/Outbound Load Maximisation

Maximera in-/utgående transporter genom att:
• Utveckla lastbärare som kan transportera både gods och färdiga fordon och därmed kunna
- öka kapacitetsutnyttjandet med 50 %.
- blanda/kombinera materialflöden från olika industrier.
• Med Odettes hjälp kunna utveckla ”Best Practices” och meddelanden för detta.

En konkret handlingsplan kommer att tas fram under nästa F2F möte som äger rum i Fraunhofer lab, Dortmund.