Ny guideline om prognosinformationskvalitet

Odette International har publicerat ytterligare en guidelline inom ovan nämnda område, ”Guidelines for Collaborative Forecasting”. Denna publikation kompletterar den år 2012 utgivna ”Forecast Accuracy Measurement recommendation”.

Den nya publikationen behandlar såväl hur man bör gå tillväga praktiskt för att implementera konceptet FAI som metodiken för kontinuerlig förbättring av prognoskvalitet.

Våra medlemsföretag kan ladda ner dokumentet från http://www.odette.org/publications.