NAF/Odette Sweden möte hos Scania i Södertälje

Senaste mötet med NAF/Odette Sweden hölls den 17/4 hos Scania i Södertälje och kombinerades med ett studiebesök på Scania Smart Factory.

Studiebesöket var en mycket trevlig och givande upplevelse och många nya tankar och idéer väcktes hos deltagarna.

Scania inledde med en presentation av Smart Factory och det arbete och den utveckling man håller på med.

HD Wireless som levererat hård- och mjukvara för spårbarhet i fabriken (GEPS) gav en detaljerad presentation av den teknik som används för positionering av allt från AGV:er, gaffeltruckar, pallar och boxar och även material.

Scania och HD Wireless visade sedan i praktiken, hur en AGV flyttade material från olika stationer i fabriken.

Scania visade även upp den utveckling man håller på med fokuserad på Virtual reality, både för inlärning, montering och andra funktioner där robotar och människa samarbetar.

NAF/Odette Sweden vill rikta ett stort tack till ansvariga för Scania Smart Factory för att ni tog emot oss och till både Scania och HD Wireless för ett mycket givande besök.