NAF Odette Sweden godsetikett blir ISO-standard

Det europeiska standardiseringsorganet CEN har nu röstat om en uppdaterad version som bl a innehåller vår etikett. CEN publicerar för ISOs räkning standarden MITL, Multi Industry Standard Label, EN 1573.

Vår etikett,”Modulariserad Transportetikett”, är den första och hittills enda etiketten som tillgodoser alla parters informationsbehov i en försörjningskedja (även LSP:er). Etiketten utarbetades i olika NAF Odette Sweden projekt och var en viktig utgångspunkt för vår ansökan till FFI (SOLA) som tyvärr avslogs.

En översiktlig dokumentation kan Du ladda under filer.