MMOG/LE V4 har publicerats

Version 4 av Odette / AIAG Logistikbedömning har publicerats. De viktigaste förändringarna är:

o Mindre förändringar har gjorts i några frågor
o En något förenklad ”bas-version” ingår med, något färre antal frågor samt något färre kriterier
o Priset höjs från 50 € till 65 € för användare som inte är medlemmar

MMOG / LE V4 är liksom andra Odette-dokument tillgänglig utan kostnad för våra medlemsföretag. Alla som registrerat sig på http://www.odette.org/publications kan ladda ner dokument på denna adress.

För beställningar av dokumentet, kontakta ingrid.lundberg@odette.se