Krav på mottagningsbevis för leveranser från Tyskland

Vi har tidigare informerat om ett nytt legalt krav kopplat till skattelagstiftningen i Tyskland och som innebär att leverantörer måste kunna visa ett mottagningsbevis avseende leveranser i andra länder inom EU. Olika möjliga förfaranden har angetts:

• Intyg om mottagande från kunden
• Intyg om leverans från transportören
• Intyg om avsikt att leverera från transportören, i detta fall krävs även kompletterande dokumentation som information om utförd betalning

VDA har hittills publicerat och översatt två relaterade guidelines, nämligen:

• VDA 4989: Electronic Data Interchange of Entry Certificates. Transmission of Entry Certificates per EDI with EDIFACT or XML

• VDA 4991:  Forwarder’s Confirmation with EDI

Dessa kan laddas ner under filer.