Krav på mottagningsbevis för leveranser från Tyskland

Odette Sweden har bildat en projektgrupp som arbetar med hur ett nytt legalt krav ska bemöts. Detta krav är kopplat till skattelagstiftningen i Tyskland och innebär att leverantörer måste kunna visa ett mottagningsbevis avseende leveranser i andra länder inom EU.

Som vi uppfattar det blir konsekvensen att inget företag i Tyskland kan göra affärer med företag i andra EU-länder utan att ha en lösning på detta. Den information som ska ingå i ett mottagningsbevis är väl dokumenterad, däremot finns det anledning titta på vilken eller vilka administrativa lösningar som är att föredra. Vår projektgrupp arbetar i nära kontakt med representanter för tysk industri.